Algemene voorwaarden

Yoga lessen

Het doet ons plezier dat je wenst deel te nemen aan de Yogalessen bij Yoga SuCasa. Het is belangrijk om je bewust te zijn van enkele basisregels die ervoor zorgen dat je veilig kunt meedoen met de lessen. Als je meedoet vanuit huis (online), draag je zelf de verantwoordelijkheid om dit te doen in een voor Yoga geschikte ruimte, en om ons duidelijk te informeren in geval van problemen met  je gezondheid of anderszins. In het bijzonder:

Voordat je begint met fysieke yogabeoefening, stellen we je voor dat je je arts raadpleegt ingeval van twijfel over of Yoga geschikt is voor jou. We zijn zeer bereid om toelichting te geven over de inhoud en intensiteit van de yogalessen aan je arts, indien je dit wenst. Met deelname aan een fysieke yogales, bestaat de kans op een blessure. Je verklaart hierbij dat je deelname volledig op eigen risico plaatsvindt en dat je geheel vrijwillig deelneemt aan deze lessen.  betreffende de 

Lidmaatschap, leskaarten en betaling 

Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden voor deelname:

Door de persoonlijke relatie die we gezamenlijk opbouwen, is je inschrijving, abonnement persoonlijk en niet overdraagbaar. Als je geen gebruik maakt van je recht op deelname aan de les of cursus, vindt geen restitutie plaats.

Wil je je abonnement opzeggen, doe dit uiterlijk één maand voor het einde van je abonnement. Na deze periode wordt je abonnement automatisch verlengd met ieder keer één maand.

Heb je problemen met een betaling, een vraag over opzegging of een andere vraag, neem alsjeblief direct contact met ons op.

Vakantie en andere wijzigingen

Tijdens feestdagen of vakantieperiodes kan het zijn dat Yoga SuCasa ook sluit. We zullen dit tijdig en bij voorbaat laten weten middels een nieuwsbrief, e-mail en op de website.

Wordt jouw les afgezegd, dan ontstaat het recht om binnen twee maanden deze les in te halen.

Indien Yoga SuCasa sluit gedurende een langere periode (meer dan één week) wordt je maandelijke abonnementsprijs naar rato aangepast.

Heb je vakantieplannen voor 4 weken of langer, dan kunnen we je abonnement opschorten, mits je hierom verzoekt en alleen voorafgaande aan deze vakantie.