Blog #1

Stil

Het is muisstil. Niets beweegt, geen verkeer, geen voorbijgangers die praten, geen muziek, geen kerkklok, het is zondagavond en er is alleen maar dit, de stilte.

Ik kan iedere werveling, plotseling geluid en iedere verstoring vanuit deze stilte heel goed waarnemen. Ik verwonder me over de stilte, het lijkt of deze stilte aan ons is opgelegd van buitenaf, maar is dat wel waar?

De stilte was er eerder. Vergeten weliswaar, bedolven onder een berg van afleiding en geluid. We dachten dat dit normaal was, zoals het hoort, vrij!

De stilte was er eerst, was er altijd al en zal er ook altijd zijn. In deze stilte kan het leven zich vrij bewegen, ontvouwen, opbloeien en ook weer tot rust komen.  

Patanjali Yoga Sutra 1.2: Yogas citta vritti nirodah. Yoga is het tot stilstand komen van de wervelingen van de geest. Onze geest is immer in beweging, in gedachten, plannen aan het maken. De stilte, die er eerder was, nodigt ook de geest hiertoe uit.